15.04.2016

Видео демонстрации на монтаж на Флис Хартия

Можете да се запознаете визуално с техниката на поставяне на флис хартия.

Прочети повече